ArteActa

# 02 — 2018

Prožitek flow a zkreslené vnímání času při hraní Rez Infinite a Rezident Evil. Vliv konkrétní herní platformy a zvuku na flow a přesnost vnímání času

Hraní počítačových her je stále vyhledávanější volnočasovou aktivitou – důkazem je nejen větší obrat videoherního průmyslu, který se celosvětově v letech 2007–2017 téměř ztrojnásobil,1 ale také množství aktivních hráčů. Jako příklad můžeme použít on‐line hru Fortnite (Epic Games, 2017), která evidovala v listopadu roku 2018 dvě stě milionů aktivních herních účtů.2 (Pro srovnání: v roce 2000 byl celkový počet uživatelů internetu „jen“ tři sta šedesát milionů.3) Podle řady odborníků stojí za popularitou počítačových her především jejich schopnost navodit v hráči takzvaný prožitek flow.4 Flow je koncept definovaný psychologem Mihalym Csikszentmihalyim jako „optimální mentální stav, kdy je jedinec plně ponořen v přítomném okamžiku“.5 Csikszentmihalyi jej formuloval na základě zkoumání (tvůrčí) činnosti malířů, později šachistů, horolezců, tanečníků nebo chirurgů.6


  • [1] „Video Game Sales Wiki“. Video game industry [on-line, cit. 28. 3. 2019]. Dostupné z: https://vgsales. fandom.com/wiki/Video_game_industry.
  • [2] „Fortnite player count 2018. Statistics“. Statista [on-line, cit. 20. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/746230/fortnite -players/.
  • [3] „The incredible growth of the Internet since 2000“. Pingdom Royal [on-line, cit.28. 3. 2019]. Dostupné z: https://royal.pingdom.com/incredible -growth -of -the -internet -since-2000/.
  • [4] Lazaros Michailidis – Emili Balaguer -Ballester – Xun He. „Flow and Immersion in Video Games. The Aftermath of a Conceptual Challenge“. Frontiers in Psychology [on-line]. 2018, roč. 9 [cit. 28. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2018.01682/full.
  • [5] Mihaly Csikszentmihalyi. Flow. The psychology of optimal experience. New York: HarperPerennial, 1990, s. 6.
  • [6] Jeanne Nakamura – Mihaly Csikszentmihalyi. „The concept of flow“. In: Shane J. Lopez – C. R. Snyder (eds). Oxford Handbook of Positive Psychology. (2nd Edition). Oxford: Oxford University Press 2009, s. 89–105.
ArteActa