ArteActa

# 02 — 2018

Vím, jak daleko mohu zajít. Rozhovor s Nadine Georgeovou

Hlasová pedagožka Nadine Georgeová je známá zejména letitou spoluprací s Royem Hartem, jihoafrickým hercem, hlasovým experimentátorem a žákem Alfreda Wolfsohna.1 V 90. letech se prosadila specifickým přístupem k hlasové výchově na University of Birmingham a Royal Conservatoire of Scotland (RCS). Nepoužívá konvenční hudební pojmy, vymezuje se vůči tradičnímu pojetí hlasu, který představuje linie Cicely Berryové,2 Patsy Rodenburgové3 a Kristin Linklaterové.4 Výcvikem u Cicely Berryové nicméně prošla i Georgeová, ještě coby studentka na Central School of Speech and Drama (CSSD).

Rozhovor se uskutečnil v červenci 2018 v Londýně v rámci dílny International Voice Workshop for Professional Actors and Creative Artists.


  • [1] Alfred Wolfsohn (1896–1962) vynalezl ve snaze zbavit se posttraumatického syndromu utrpěného v první světové válce ve 30. letech minulého století metodu spojující poznatky z psychologie, díky níž dokázal uvolnit potlačené vzpomínky pomocí hlasu. Jeho žákem a pokračovatelem v hlasových experimentech byl Roy Hart.
  • [2] Cicely Berryová (1926–2018) vedla v letech 1969–2014 hlasovou sekci v Royal Shakespeare Company v Londýně a souběžně působila i na Central School of Speech and Drama. Dnes představuje uznávanou autoritu v tradičním pojetí hlasové pedagogiky.
  • [3] Patsy Rodenburgová (1953) absolvovala hlasový výcvik na Central School of Speech and Drama u Cicely Berryové, šestnáct let působila v Royal National Theatre a dvacet šest let působí jako vedoucí hlasové výchovy na Guildhall School of Music and Drama. Spolupracuje s The Royal Court Theatre a Donmar and Almeida Theatre v Londýně. Rovněž spolupracovala s mnoha světovými divadly, včetně MCHAT, divadla Complicité, Cheek by Jowl, Comedie -Française aj.
  • [4] Kristin Linklaterová (1936) absolvovala hlasový výcvik na London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). V 60. letech působila v USA a Kanadě. V 70. letech spoluzakládala Shakespeare & Company. V 90. letech začala vyvíjet vlastní přístup k hlasu, který založila na své zkušenosti z LAMDA a s Alexanderovou technikou, která, ve zkratce, zkoumá a napravuje zlozvyky při pohybu a v držení těla. Nyní se věnuje výuce hlasu na Orknejích a současně působí jako emeritní profesorka na divadelní katedře na Columbia University.
ArteActa