ArteActa

# 01 — 2018

„Tanec-koncept“, „ne-tanec“ nebo „nová choreografie“? Aktuální německojazyčný teoretický diskurs v oblasti taneční performance

Studie usiluje o hlubší specifikaci a analýzu dvou v oblasti taneční performance výsostně aktuálních fenoménů. Za prvé a především sleduje jednotlivé vývojové fáze tanečního umění v průběhu 20. století, které svým signifikantním pojetím tance a choreografie v jejich obsahových i formálních kvalitách předznamenaly – minimálně v západní kultuře – od 90. let 20. století rapidní rozvoj takzvaného konceptuálního tance.


Článek si můžete přečíst v ArteActa #01 – 2018.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa