ArteActa

# 01 — 2018

„Tanec-koncept“, „ne-tanec“ nebo „nová choreografie“? Aktuální německojazyčný teoretický diskurs v oblasti taneční performance

[Abstrakt].
Studie se zabývá v českém prostředí dosud málo reflektovaným fenoménem konceptuálního tance, který se výrazně rozvíjel zejména v 90. let 20. století a který se rovněž zasloužil o novodobou zvýšenou teoretickou pozornost věnovanou tanečnímu umění a o nutnost revize a redefinice pojmů tanec a choreografie v tanečněvědném diskurzu vůbec. Ve studii jsou rovněž akcentovány ty centrální dispozitivy tance v průběhu 20. století, které tento fenomén zejména principy negace a abséntnosti dílčích aspektů tradičního tanečního kódu předznamenaly. Zároveň jsou zde představeny teoretické koncepty několika významných současných tanečních vědců z německojazyčné oblasti, o něž se studie ve svém obsahu opírá a dále je rozvíjí.

ArteActa