ArteActa

# 02 — 2018

Totalita a postmodernismus. Nad knihou Fredrica Jamesona

Na první pohled by se zdálo, že téma postmodernismu nezadržitelně stárne a začíná být postupně kontaminováno prvkem nostalgie. Vždyť kniha Fredrica Jamesona, nad níž rozvineme následující úvahy, vyšla už v roce 1991. Její český překlad má tudíž zpoždění celého čtvrtstoletí.1 Přesto nemůžeme tvrdit, že by se jednalo o téma teoreticky vyhaslé či nezajímavé. Pro aktuálnost Jamesonovy knihy, a tím i pro nutnost přivítat její zpřístupnění českému čtenáři, mluví přinejmenším dvojice důvodů.

Předně – třebaže postmodernismus dávno ztratil svou počáteční dynamiku, svou „radikální čistotu“ programové antimodernistické teze a přestože zvláště dnes viditelně naráží na své rozpory a limity, nadále přetrvává jeho ideologická funkce, „zhmotňovaná“ dynamikou ekonomické produkce. Postmodernismus představuje kulturní dominantu (abychom užili Jamesonova pojmosloví),2 která se – lapidárně řečeno – vyznačuje vědomou destrukcí hodnotových hierarchií.


  • [1] Fredric Jameson. Postmodernism. Or the Cultural Logic of Late Capitalism. London – New York: Verso, 1991; Týž. Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Přeložili Olga Sixtová a Josef Šebek. Praha: Rybka Publishers a SOK – sdružení pro levicovou teorii, 2016.
  • [2] Srov. F. Jameson. Postmodernismus, např. s. 27, 30, 73 ad.
ArteActa